Çerez Politikası

Çerez Politikası

KAPİTAL MEDYA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca “KAPİTAL MEDYA” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan Çerez Politikası (aşağıda kısaca “POLİTİKA” olarak anılacaktır), brandweekistanbul.com internet sitesinin Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok internet sitesi gibi, brandweekistanbul.com’da da (aşağıda kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, SİTE üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

KAPİTAL MEDYA bu POLİTİKA’yı SİTE’de hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için AboutCookies.org ve AllAboutCookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler; sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Aitliğine göre, SİTE çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. SİTE çerezleri, SİTE sunucusu tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin SİTE’den çıkış yapmasıyla birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, SİTE’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin SİTE’yi ziyaretleri süresince kullanılan, kullanıcılar SİTE’den çıkış yaparak ayrıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince SİTE’nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızı sağlarlar.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler SİTE’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri SİTE’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda SİTE tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile SİTE’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak SİTE’ye giriş yapmaları durumunda bu tür çerezler ile ziyaretçinin SİTE’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

SİTE’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı SİTE sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile SİTE’yi ziyaret edenlerin sayıları, SİTE’de görüntülenen sayfaların tespiti, SİTE ziyaret saatleri, SİTE sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

SİTE’de, çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

SİTE’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, SİTE üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
SİTE’yi analiz etmek ve SİTE’nin performansını arttırmak. Örneğin, SİTE’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
SİTE’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, SİTE’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya SİTE üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi SİTE için son derece önemlidir. Bununla birlikte, SİTE’nin çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı çerezlerin kapatılması halinde SİTE’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

SİTE’de kullanılan çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, SİTE’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya AboutCookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin SİTE’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Facebook tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız

Twitter tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

LinkedIn tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Eğer Facebook, Twitter ya da LinkedIn’e üye değilseniz; bu ve daha pek çok diğer platform tarafından kullanılan çerezler konusundaki tercihlerinizi aşağıdaki internet siteleri üzerinden kontrol edebilirsiniz.

YourOnlineChoices.com
AboutAds.info
Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca ziyaretçiler, KAPİTAL MEDYA’ya başvurarak kendileriyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Rıza ve POLİTİKA’daki Değişiklikler

KAPİTAL MEDYA, POLİTİKA ile ziyaretçilerine çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, SİTE’de yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve SİTE’nin kullanmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

KAPİTAL MEDYA, POLİTİKA hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel POLİTİKA, SİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 14/09/2018