Yaratıcılığı Limitler Karşısında Hâkim Kılmak

Sokoloff’a göre mevcut normalin dayattığı sınırlara vakıf olmak etkili çözümlere ulaşmayı mümkün kılıyor.

Limit kelimesi, ilk duyuluşta üstesinden gelinmesi gereken bir engel gibi tınlıyor. Hâlbuki uç ve son manasına sahip olmasıyla limit; yapılabilirliğin de ilk taslağını çizmiş, ilk adımı atmış oluyor. Bu da nihayetinde rasyonel ve iş görme yetisi yüksek sonuçlara yol açıyor.

BWI İstanbul 2021’de, hem yaratıcı iş modellerinin tasarımında hem de ilham verici stratejilerin doğasında, şartlara özgü fikirler geliştirmenin önemini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Konuşmacılarımızdan MullenLowe Group Creative Council Global Başkanı Jose Migeul Sokoloff, ait olunan koşulları belirleyen, onu oluşturan limitlerin, aynı zaman da sonucun kalitesini de belirleyen öğeler olduğunu öne sürüyor. Bir başka deyişle Sokoloff için etkili yaratıcılığın temel kuralı; içinde bulunulan koşulun çerçevesini belirleyen limitlere karşı farkındalık geliştirmek ve hem bu limitlerin arasında kalarak hem de stratejiler ve çözümler üreterek mevcut koşulların karşısında yaratıcılığı hâkim kılmak.

Yakın dönemde, globalde herkesin maruz kaldığı fiziki sınırları teknoloji ve dijital ile aşmaya çalıştık. Bu arayışlar hem yenilikçi fikirler doğurdu hem de pratiğe dökülerek günlük iletişimimizde ve çalışmalarımızda değerli ve büyük yerler kaplamaya başladı. Kaçınılmaz olarak, bu yeni yönelimler de kendi koşullarını ve hâliyle kendi limitlerini beraberinde getirdi. Sokoloff’a göre mevcut normalin dayattığı sınırların tüm detaylarına vakıf olmak ve bunları yok saymadan yaratıcı fikirler geliştirmek, sonuca yönelik ve etkili çözümlere ulaşmayı mümkün kılıyor. Kitleyi anlamak, tasarıda ve uygulamada finansal faktörleri ve teknolojinin el verdiklerini hesaba katmak kaçınılmaz ama ilhamın özünde yatan özgür düşünce ve bağımsız perspektif de Sokoloff’un strateji üretirken altını çizdiği temel elementlerden biri. Etkili yaratıcılığa dair birçok başka noktayı, yeni dünyanın işbirliklerini ve ilhamın anatomisini Kasım ayında, Brand Week İstanbul’da konuşacağız. Siz de hemen yerinizi almak ve erken kayıt fırsatlarından yararlanmak için tıklayın.