Globale yön veren ve uluslararası bir katılımcı kitlesini hedefleyen tüm başlıklar World Stage’de.

21’inci yılda, hepimizin beklentisi sürdürülebilir bir dijital ekonomi, iklim krizi başta olmak üzere varoluşsal krizler karşısında global işbirliklerinin güçlendirilmesi, yeni bir insan hakları ve değerler beyannamesi ve yaratıcılığa yer açan iş yapış modelleri.  Bu beklentilerin ışığında World Stage’de birçok farklı alana odaklanacağız.

Pandemi sonrası dünyada, strateji ve uygulamada temel değişikliklerin olup olmayacağı hâlihazırda tartışılan konulardan biri. Riskten kaçınma ve korumacılığa yönelik bir eğilim beklentisi ile küreselleşmeye daha çok ihtiyaç duyulacağı tahmini, birbiriyle çelişen küresel çıkarımlar olarak World Stage’de incelenecek. Uzay ekonomisi, orta sınıfın beklentisi, data ekonomisinin geleceği ve yerelden globale taşınan girişimler gibi ekonomi başlıkları detaylı bir şekilde tartışılırken, bilim iletişimi, yeni sosyal – yeni birey, kültürel hegemonyanın geleceği, amaç odaklı-yaratıcı aktivizm, iklim krizi gibi iletişim ve kültür temelli konuları da küresel ölçekteki karşılıkları ile birlikte masaya yatıracağız.

Yaratıcı fikirlerin taşıdığı önem aynı zamanda ekosisteme kattığı değerler ile sabit. World Stage’de, teoriden pratiğe dökülüp küresel bir girişime dönüşen ve sadece finansal boyutu ile değil ulaştığı herkesi bir anlam ve amaç etrafında paydaşı hâline getiren oluşumları ve yenilikleri konuşacağız. 

Dijital dönüşümü ve teknolojik gelişmeleri merkezine alan markaların, tasarımcıların, sanatçıların ve yaratıcı dünyanın tüm figürlerinin yakın geçmişte kazanılan deneyimlerle beraber yarını oluştururken esas aldıkları modeller ve stratejiler, 10-11-12 Kasım tarihleri arasında World Stage sahnesinde yerini alacak.

Siz de hemen yerinizi almak ve erken kayıt fırsatlarından yararlanmak için tıklayın.