Karar Alma ve Etki Üzerine

Karar alma süreçleri hem birbiriyle kesişen hem de ayrışan farklı parametrelere dayanıyor. Bunlar, günlük hayattaki basit bir yönlendirmeden, global ölçekli bir talep yaratmaya kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Bireyler, gruplar, kurum ve kuruluşlar gibi nicelikte ve amaçta değişiklik gösteren, insanı temel almış birçok farklı yapı için bahse konu karar alma süreçlerine ortak olmak ve ona yön vermek oldukça önemli. Fakat dirençle karşılaşmak ise kuvvetle muhtemel.

İnsanların aldığı kararları değiştirmek için verilere, kanıtlara ve somut örneklere başvurmak ilk akla gelen ve artık gelenekselleşmiş bir yöntem. Brand Week İstanbul 2021’de konuşmacı olarak yer alacak, yazar ve akademisyen Jonah Berger’e göre ise bu süreçte sonuca ulaşma arzusuna odaklanıyoruz ve izlediğimiz yöntemi detaylı bir şekilde analiz etmiyoruz. Böylece eylemimiz; insanları o arzuladığımız yöne kabaca itmeye ve karşılığında bir dirençle karşılaşmaya indirgenmiş oluyor. Sonucu ise; etkisiz bir şekilde tüm sürecin dışında kalmak. Bu noktada Jonah Berger, neden ulaştığımız insanlar hâlâ arzu edilen yönde bir karar almadı ve bu insanları durduran şey nedir sorularını soruyor. Jonah Berger’in yıllar içerisinde yaptığı yüzlerce araştırma sayesinde ve de danışmanlık yaptığı global şirketlerdeki pratikler ışığında bu durağanlığın sebeplerini, eyleme geçirecek yöntemleri ve sonucunda insanları karar almaya teşvik edecek adımları Brand Week İstanbul’da ele alacağız.

Harekete geçmeyi teşvik etmek ve insanların kararlarına etki eden çözümlere ulaşmak için karşımızdaki insanın zihnine analitik bir gözle bakabilmek ve yolu tıkayan öğelerden birer birer kurtulmak gerekiyor. Jonah Berger için hem bireysel, hem organizasyonel hem de sosyal değişim seviyesinde arzu edilen sonuca ulaşabilmek için izlenmesi gereken yol ise; son dönemde geliştirdiği ve kimyadan ilham alarak katalizör ismini verdiği yöntem.

Jonah Berger, karar alma ve etki alanlarında geliştirdiği yeni yöntemlerini ve analizlerini ve geleceğe dair öngörülerini Brand Week İstanbul’da Kasım 2021’de izleyiciyle buluşturacak. Siz de hemen yerinizi almak ve erken kayıt fırsatlarından yararlanmak için tıklayın.