Mecralar Arası Hikâye Anlatıcılığı

Hikâye anlatımı becerileri iletilen mesajın hedef kite üzerindeki etkisini de doğrudan belirliyor. Bunun yanı sıra hikâye anlatıcısı, insanlar için bir dünya görüşü oluşturuyor hatta nesiller boyu sürebilecek bir gündem yaratabiliyor. Kültür öğelerini analiz etmek için, o kültüre dair hikâyeleri dinlemek hayati bir önem taşıyor ve bir kültürü değiştirmek ise mevcut hikâyeleri değiştirmekle başlıyor. Tüm bu hikâyelerin ortasında, İiçinde bulunduğumuz çağda bireysel açıdan farklı dijital mekanlarda aynı anda var olabilmek ve kendimizi ifade etmek mümkün. Markalar, organizasyonlar ya da kurumlar için de bu geçerli. Bu ekosistmde, mecralar arası hikâye anlatıcılığının önemi kaçınılmaz olarak ön plana çıkıyor.

Brand Week Istanbul 2021 konuşmacılarından Jeff Gomez, lineer hikâye anlatıcılığı yerine, daha vurucu bir etkiye ulaşmak için çok katmanlı bir evren oluşturmayı öneriyor. Mecralar arası hikaye anlatıcılığı üzerine uzun yıllar çalışmış olan Jeff Gome’in bu evreni yaratırken geliştirdiği ve mevcut hikâyeleri analiz ettiği modelin adı ise “The Collective Journey”. Bu model, hem kendi kendine hızla organize olabilen ve de geniş kitlelere ulaşabilen, vurucu toplumsal sistemleri ve sarsıntılı sosyo-politik değişiklikleri incelemede hem de Game of Thrones ve Star Wars gibi mecralar arası hikâyeler dünyasını açıklamada kullanılıyor.

Jeff Gomez’in tanımıyla bu; ancak dijital çağda ortaya çıkmış ve muazzam etkili bir hikâye anlatım yöntemi. The Collective Journey isimli modelin lineer olmayan ve katılımcıya açık bir anlatısı var. Bu anlatı; her taşın altından çıkan iletişim yöntemlerinin geleneksel hikâye anlatıcılığının üzerindeki etkisine karşı bir tepki, bir yanıt. Ayrıca çağın ruhundan doğmuş bu yöntemin temel bileşenlerine hakim olmak ve onu geliştirmek, bir marka kimliği oluşturmaya ya da katmanlı bir evren yaratmaya önemli ölçüde yardımcı oluyor.

BrandWeek İstanbul’da, Jeff Gomez’le hem geliştirdiği The Collective Journey modelini hem de yeni nesil, mecralar arası hikâye anlatıcılığının tüm detaylarını konuşacağız. Günümüzün en önemli hikâye anlatısı uzmanlarından Jeff Gomez’in analizlerini ve geleceğe dair ön görülerini izlemek için siz de hemen kayıt olun.