Brand Week Istanbul

Luke Burgis

person1Luke Burgis

0 sonuç gösteriliyor

Özgeçmişi

Luke Burgis, 12 dile çevrilmiş, çoksatan Wanting: The Power of Mimetic Desire in Everyday Life kitabının yazarıdır. Bu kitapta, Rene Girard’a ait “öykünmeci arzu” kavramının günlük hayatta nasıl karşılık bulduğunu ve insan davranışı anlamak için neden kilit bir değer taşıdığını anlatmaktadır.

Daha sağlıklı bir insan ekolojisini hedefleyen medya ürünleri, sanat eserleri ve girişimler üzerine çalışan Fourth Wall Ventures isimli iş geliştirme şirketinin kurucusu ve CEO’sudur.

Luke Burgis, finans, felsefe ve teoloji alanlarında yüksek öğremini tamamladıktan teknoloji, eğitim ve sağlık alanında dört farklı şirket kurdu ve bunların CEO’luğu üstlendi.

“İletişim” başlığıyla ilgili içerikleri görüntüle