Brand Week Istanbul

Arzu Öztürkmen

Üç Kuruş:İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek

person1Arzu Öztürkmen

Üç Kuruş:İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek

Yer Aldığı Konuşma, Workshop ya da Etkinlikler

Yer Aldığı Konuşma, Workshop ya da Etkinlikler

1 sonuç gösteriliyor

Özgeçmişi

Arzu Öztürkmen University of Pennsylvania’da tamamladığı doktorasını takiben 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak Gösteri Sanatları Tarihi ve Sözlü Tarih derslerini vermektedir. Kültür tarihi, tarihsel etnografi ve kadın çalışmaları üzerine yayınlanmış makalelerinin yanı sıra Türkiye’de Folklor ve Milliyeçilik (1998) ve Raksdan Oyuna: Türkiye’de Dansın Modern Halleri (2016) adlı iki kitabı, ve Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World (2014) ve Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean (2014) adlı iki ortak derlemesi bulunmaktadır. 2011 yılından beri Türkiye televizyon tarihi bağlamında dizi sektörüne etnografik bir bakış açısıyla yaklaşan araştırması The Delight of Turkish Dizi: Memory, Genre and Politics of Television in Turkey 2021 Aralık ayında yayınlanacaktır. Öztürkmen halen Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Müdürü, ICTM-Türkiye Ulusal Komite Başkanı, İTO Film Endüstrisi Komitesi ve Journal of American Folklore yayın kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.


II


Following her Doctorate at the University of Pennsylvania, Arzu Öztürkmen has been teaching since 1994 as a professor of Performing Arts and Oral History in the Department of History at Boğaziçi University. In addition to her articles on cultural history, historical ethnography and women's studies, she has two books, Türkiye’de Folklor ve Milliyeçilik (1998) and Raksdan Oyuna: Türkiye’de Dansın Modern Halleri (2016), and two co-edited volumes,  Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World (2014) and Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean (2014). Since 2011, she has been engaged into an ethnographic research on the dizi industry in the context of Turkish television history. Her book The Delight of Turkish Series: Memory, Genre and Politics of Television, will be published in December 2021. Öztükmen is currently acting as the director of the Asian Studies Center at Bosphorus University, the chair of the ICTM-Turkey National Committee. She is member of Istanbul Chamber of Commerce Film Industry Committee and the editorial board of the Journal of American Folklore.


“İletişim” başlığıyla ilgili içerikleri görüntüle