Brand Week Istanbul yeni bilgiler edinme şansı bulduğum sıra dışı isimlerin yer aldığı bir etkinlikti, parçası olduğum için mutluyum.