YASEMİN AÇIK

YASEMİN AÇIK 1

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Yasemin AÇIK,  Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde, Doktora eğitimini ise akademik görevini yürüttüğü Fırat Üniversitesi’nde tamamladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında Profesör unvanı alan Dr. AÇIK, 1997 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Bölümü’nde çalıştı. 1998-2011 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yasemin AÇIK’ın birçok uluslararası ve ulusal dergide yayınlanmış 400 dolayında yayını bulunmaktadır.

Önemli çalışma alanları; ana-çocuk sağlığı, kadının toplumsal statüsü, üreme sağlığı, kadına yönelik şiddet, çalışma yaşamı ve kadın, çocuk ihmali ve istismarı, çevre sağlığı, sigara alkol ve bağımlılık yapıcı maddeler, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri gibi önemli halk sağlığı konulardır.

1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararı Çalışan Dernek” unvanı alan, Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneğinin kurucu üyesi ve Dernek Başkanı olan Prof. Dr. AÇIK, sigarayla mücadeledeki başarılı çalışmalarından dolayı 2009 yılında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından “Tütün Kanununa Destek Ödülü’ne layık görüldü. Yaklaşık 27 yıldır sigara ile mücadele çalışmaları içerisinde yer alan Dr. AÇIK, Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği ile Sigara Sağlık Ulusal Komitesi Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

 

Elâzığ Spor Kulübü’nde 3 dönem yöneticilik yapan Dr. AÇIK, 2008 yılında kadın girişimci sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak ve kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak amacıyla Elazığ İş Kadınları Derneği’ni (ELİKAD) bir grup arkadaşı ile kurdu. ELİKAD bünyesinde; “Hanım Eli Göz Nuru”, “ADI-RİZ-ELA: Kadınlar Güç Birliği”, “Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu (IWEF)”, meslek edindirme kursları gibi birçok proje gerçekleştiren Dr. AÇIK, Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra 2015-2018 yılları arasında TÜRKONFED başkan yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu başkanı görevlerini de üstlendi. TÜRKONFED bünyesinde görev yaptığı süre boyunca iki büyük uluslararası kadın zirvesinin ve TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu’nun yayımlanmasına katkı sağlayan Açık, 2018 yılında üniversitedeki görevinden emekli olarak iş dünyası ve STK çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. 2016 yılında Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Seza Çimento’nun kuruluşunu gerçekleştiren Açık, şirketin yönetim kurulu başkanlığını da sürdürmektedir. STK, akademik yaşam ve iş dünyasında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Yasemin Açık evli ve 2 kız çocuk annesidir.