SHAMIR KARKAL

SHAMIR KARKAL 1

Shamir Karkal Simple Finance’ın kurucusu aynı zamanda CFO’su konumundadır. Finansal kurumlara stratejik danışmanlık görevlerini yürütüyor. Daha önce McKinsey&Company’de yönetici danışmanlık yaptı. Fortune 500 kurumları için strateji ve operasyonel konularında 15 projede görev aldı. Özel Öz sermaye firmaları ve Hedge Funds Kuzey Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da finansal hizmetler, bilgi teknolojileri konularında önemli tecrübeye sahip olmuşur. Karkal’ın yetkinlikleri banka ödemeleri, durum tespitleri ve pazara giriş stratejilerini içerir. McKinsey & Co. Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’da banka ve ödemeler konusunda müşteri danışmanlığı görevi süresinde risk yönetimi, portföy stratejisi, pazara giriş stratejisi, cross satış ve operasyonel mükemmellik konularında hizmet verdi.