SENEM AYDIN DÜZGİT

SENEM AYDIN DÜZGİT 1

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Senem Aydın-Düzgit, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü’dür. Aydın-Düzgit, Sabancı Üniversitesi’ne katılmadan önce İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde AB Siyaseti ve Yönetimi Çalışmaları alanında Jean Monnet kürsüsü başkanlığını yürütmüştür. Başlıca araştırma alanları arasında Avrupa dış politikası, Türk dış politikası, söylem çalışmaları ve kimlik siyaseti yer almaktadır. Doktorasını Siyaset Bilimi üzerine Free University of Brussels (VUB)’dan, yüksek lisans derecesini Avrupa Siyaseti ve Politikaları üzerine London School of Economics and Political Science (LSE)’dan ve lisans derecesini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Journal of Common Market Studies, West European Politics, Cooperation and Conflict, South European Society and Politics, Alternatives, International Relations, Journal of Language and Politics ve Politique Europeenne dergilerinde birçok makale yayımlamıştır. Is Turkey De-Europeanising? (Alper Kaliber ile, Routledge, 2017), Turkey and the European Union (Nathalie Tocci ile, Palgrave, 2015) ve Constructions of European Identity (Palgrave, 2012) isimli kitapların yazarıdır. Aydın-Düzgit, European Council on Foreign Relations (ECFR) üyesi, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu üyesi, Global İlişkiler Forumu (GIF) ve Carnegie Rising Democracies Network üyesidir. Aynı zamanda, South European Society and Politics dergisinin eş-editorüdür. 2014 yılında, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı (BAGEP) ödülünü almıştır.