PROF. DR. BİLÇİN TAK MEYDAN

PROF. DR. BİLÇİN TAK MEYDAN 1

Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Bursa’da doğdu.  İşletme alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora yaptı. İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve paydaşları ile ilişkilerinin yönetimi üzerine hazırladığı çalışma ile 2003 yılında doçent oldu. 2009 yılında profesör unvanını aldı.

Çok sayıda kurumsal şirketin Paydaş Beklentilerini Ölçümü ve İyileştirilmesi, Firmanın Toplum Üzerinde Etkisinin Ölçümü ve Yönetimi projelerini yürütmüştür.   İşletmelerin sosyal sorumlulukları, toplam kalite yönetimi, kurumsal ve mesleki bağlılık ve aidiyet konularında yayınları mevcuttur.

Halen Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında İşletme Etiği, İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları,  İşletme Yönetimi ve Organizasyon Teorisi derslerini vermektedir.

Academy of Management ve EBEN üyesidir. İngilizce bilmektedir.