İBRAHİM CAN KOÇ

İBRAHİM CAN KOÇ 1

Hayat Kimya, Globalden Sorumlu Dijital Pazarlama Müdürü

İbrahim Can Koç, lise eğitimini Avusturya Lisesinde bitirdikten sonra, Viyana Teknik Üniversitesinde “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” lisans öğrenimini tamamlayıp Türkiye’ye dönmüş,  sonrasında Bilgi Üniversitesinde “Dijital Pazarlama” ve Koç Üniversitesinde “MBA” masterları yapmıştır.

2009 yılında, perakende sektöründe başladığı iş hayatında, Türkiye ve Avrupa’dan sorumlu olarak e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında görev almıştır.

2014’ten beri Hayat Kimya markalarının dijitalinin başında olan Koç, son 1 senedir globalden sorumlu Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktadır.