AYŞESU ÇELİK

AYŞESU ÇELİK 1

Öğrenme ve Süreç Tasarımcısı

Ayşesu, insan odaklı tasarım stratejisti, süreç tasarımcısı ve kolaylaştırıcısıdır. Mart 2016 – Eylül 2018 arasında ATÖLYE’de tasarım araştırmacısı, servis tasarımcısı ve öğrenme tasarımcısı olmak üzere farklı roller üstlendi. Projelere tasarım araştırması, tasarım stratejisi, deneyim ve sistem tasarımı alanlarında destek verdi. Dijital tasarım, ürün-servis sistem tasarımı, mekansal tasarım gibi farklı ölçeklerde projeler gerçekleştirdi. Araştırmacı ve tasarımcı olarak rol aldığı projelerin yanı sıra, hem özel sektör hem sosyal sektördeki değişim öncüleri için inovasyon programları tasarladı. Uzun soluklu inovasyon programlarının yanında, geçtiğimiz 2,5 yılda kurumsal firmalar, STK’lar, sosyal alanda değişim öncüleri, girişimciler ve öğrenciler için 30’dan fazla birlikte üretim ve öğrenme süreci tasarladı ve kolaylaştırdı.