Marka İkonları Yürüyüşü

PAZARLAMA DÜNYASININ SÜPERSTARLARI BRAND WEEK ISTANBUL’DA YÜRÜYOR…

David Ogilvy, 1956 yılında American Association of Advertising Agencies için Şikago’da yaptığı konuşmasında marka imgesi konseptinin pazarlama dünyasındaki yerinden bahsediyordu. Ogilvy’ye göre her reklamın daha karmaşık bir simgeye, marka imgesine katkı sağlayacak şekilde kurgulanması zorunluydu.

Marka, tüm strateji ve tanıtım süreçleriyle bir kişiliğin tecessümüne dönüşürken bu kişiliğin mesajlarını ve niyetini hedef kitlelere iletecek bir maskotun varlığı ya da markanın felsefesiyle bütünleşen bir ikon, bu bağlamda, marka imgesine sağlayacağı katkı açısından tartışılmaz bir önem taşıyor şüphesiz.

Pazarlama sektörünün hikâyenin önemine gitgide daha fazla vurgu yaptığı bugünlerde, markanın hikâyesi gibi ikonunun hikâyesi de önem taşıyor. Markanın hedef kitlesiyle kuracağı iletişimin ve bizatihi hedef kitlesinin karakteristiklerine göre şekillendirilmesi ve kurgulanması gereken ikon, yani “bir kişi, düşünce, akım veya herhangi bir şeyi tek başına simgeleyen ve anlatan şekil veya resim” markanın duruşunu hedef kitlesine aktarabilmesi için eşsiz bir mecra.

Pazarlama dünyasının süperstarları marka ikonlarını kutlamak ve İstanbullularla buluşturmak üzere Brand Week Istanbul’un açılışı Marka İkonları Yürüyüşü ile 42. İstanbul Maratonunda gerçekleştirildi.

Brand Week Istanbul’un en coşkulu ve en “gürültülü” anlarına sahne olan geçit töreninde markaların maskotları ve ikonlaşmış öğeleri, Brand Week Istanbul’un dinamizmini kentin sokaklarına yansıttı.