Payment Page

ETKİNLİK BİLETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- KAPİTAL:
Ünvanı : Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
E-Ticaret Site Adresi: brandweekistanbul.com ve felisodulleri.com
Adresi : Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok Kat:6 Etiler, İstanbul, Türkiye
Telefon : 0212 2822640, 
Faks : 0212 2822632, 

 

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı:  
Adresi : / , Posta Kodu :
Telefon:
Email:

 

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nınKAPİTAL'e ait brandweekistanbul.com ve felisodulleri.com  internet sitesinde duyurusu yapılan ve elektronik ortamda satışa sunulan biletlere ilişkin6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HIZMET
Gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin bilet adedi, tarihi, oturma düzeniaşağıda belirtildiği gibidir.

Adet:

Tarih: 28/09/2020 15:28:27

Koltuk Numarası:

Ödeme Şe kli: Kredi Kartı
E-Posta Adresi :
Fatura İsmi :
Fatura Adresi : / , Posta Kodu :
 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, KAPİTAL internet sitesinde sözleşme konusu biletlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve dolayısıyla işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul ve beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu elektronik bilet, ALICI’nın internet sitemiz üzerinden alım işlemini yapmasıyla birlikte elektronik ortamda düzenlenerek ALICI’nın e-posta adresine SATICI tarafından gönderilir, basılı hali ayrıca gönderilmez.
4.3- KAPİTAL, sözleşme konusu hizmetin  resmi internet sitesinde belirtilen niteliklere uygun  şekilde sağlanmasından sorumludur; ancak KAPİTAL, internet sitesinde duyurulan etkinliğe ilişkin detayları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
4.4- Sözleşme konusu hizmet bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, KAPİTALhizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini KAPİTAL'e ödememesi halinde, elektronik bilet KAPİTAL tarafından iptal edilir ve ALICI bu suretle doğan zararlardan sorumludur.
4.6- Etkinlik düzenine aykırı veya uygunsuz davranışlar sergilenmesi durumunda, yetkililerin ALICI’yı etkinlik dışına çıkarma veya mekana almama yetkisi saklıdır. Ayrıca KAPİTAL, güvenlik koşulları sebebiyle tedbir amaçlı üst ve/veya çanta araması yapabilir, etkinlik girişine etkinliğe girmek için geçilmesi zorunlu çeşitli x-ray cihazları yerleştirebilir.

4.7- ALICI, satın aldığı bileti hiçbir ticari faaliyete konu etmeyeceğini, münhasıran şahsi amacı için kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8- Fotoğraf makinesi, kamera, cep telefonu ve sair suretlerle kayıt almaya yarayan cihazların kullanımı KAPİTAL tarafından belirlenen koşullara tabidir.

4.9- KAPİTAL, etkinlik alanında müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili kaybolma, çalınma v.b. olaylar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğabilecek hiçbir şekilde sorumlu değildir.


MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, KAPİTAL’in resmi internet sitesinden bilet satın alarak ve siparişini onaylayarak bilet satışını kesinleştirir. Bu aşamadan sonra, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin (g) bendi uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır. Etkinliğin kesin şekilde iptal edilmesi haricinde; etkinliğin ertelenmesi dahil olmak üzere, satılan biletler hiçbir şekilde iptal edilemez, değiştirilemez ve ücret iadesi yapılamaz. Ancak; ALICI’nın tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılamayacağını ispat etmesi durumunda, ALICI’ya ücret iadesi yapılabilir.

MADDE 6- YETKILI MAHKEME
işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile KAPİTAL'in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.